Real Estate Broker Thailand  

ยินดีต้อนรับ และ ยินดีให้คำแนะนำ สำหรับผู้ที่กำลังต้อการที่จะ ขาย และหรือ กำลังหาบ้านดีๆราคาย่อมเยาว์ หรือ กำลังหาบ้านเช้า ห้องเช่า รวมถึงกำลังหาที่ดิน                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 


                                                                 
Rachata Real Estate Broker
นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ (PRBT)
จรรยาบรรณนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

Google
Search WWW Search muangthai.tht.in

               
                                                                              <DEUTSCH>  <ENGLISH>
                            


(PRBT = Professional Real Estate Broker of Thailand ) โดยได้ขึ้นทะเบียน ไว้กับ

สมาคมนายหน้าอสังหริมทรัพย์ไทย (TREBA) เป็นที่เรียบร้อยแล้วและสามารถตรวจสอบได้


เรามุ่งมั่นเอาใจใส่ ดูแลลูกค้าในทุกขั้นตอน รับฝากขายเพื่อให้ลูกค้าสามารถขายทรัพย์ได้อย่างรวดเร็ว

โดยนายหน้ามืออาชีพที่มีประสบการณ์ ด้านอสังหาริมทรัพย์ โดยตรง


ให้บริการ จัดทำการประชาสัมพันธ์ ทรัพย์ของท่านให้กับกลุ่มเป้าหมาย ผ่านสื่อต่างฯที่หลากหลาย ทั้ง Offline และ Online เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย


จัดทำการตลาดผ่านสื่อ Social โดยผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย และ เว็บไซต์ www.muangthai.tht.in  และ เว็บไซต์พันธมิตร , Search Engine ชั้นนำต่างๆ

ติดป้ายประกาศขายตามจุดที่สำคัญต่างๆ เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใน ชุมชน พื้นที่เป้าหมายโดยทีมงานมืออาชีพ ที่มีประสบการณ์

บริการพาผู้สนใจเข้าชมทรัพย์สิน ฟรี!! ...โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ใดๆ ทั้งสิ้น 

ดูแลการทำนิติกรรม และสัญญาต่างๆ ให้กับผู้ฝากขาย และผู้ซื้อ ประสานงาน เรื่องการโอนกรรมสิทธิ์ ตรวจสอบเรื่องกรรมสิทธิ์ คำนวณค่าใช้จ่าย

ในการขายให้กับผู้ฝากขาย และผู้ซื้อ
บริการข้อมูลราคาประเมิน และคำนวณค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์ เพื่อให้ผู้ฝากขายได้รับทราบ ข้อมูลในเบื้องต้น

ประสานงานขอสินเชื้อกับธนาคาร ให้คำปรึกษาการยื่นขอสินเชื่อกับธนาคาร ซึ่งทางบริษัทได้รับความเชื่อถือ และไว้วางใจจากธนาคารชั้นนำต่าง ๆ รับฝากขายบ้านมือสองบ้านและที่ดินฟรีไม่เก็บค่าใช้จ่ายก่อนจนกว่าขายได้ เพื่อให้เจ้าของบ้าน
      ขายบ้านได้เร็ว

 ขายบ้านให้ได้เหมาะสมกับราคาตลาด และบริการทั้งผู้ฝากขายบ้านและ ผู้ซื้อบ้านมือสองให้ได้
     รับความสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง ไม่เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา


 บริการตรวจสอบสภาพบ้านและที่ดินแนะนำตั้งราคา ขายบ้านและที่ดินให้สอดคล้องกับสภาพ
     ตลาด โดยตัวแทนรับฝากขายบ้าน และที่ดินที่มีประสบการณ์ในพื้นที่ อย่างแท้จริง


 บริการถ่ายรูปบ้านและที่ดิน


 ติดป้ายขายบ้าน และที่ดินและบริเวณใกล้เคียงอย่างต่อเนื่องจนขายได้


 ลงโฆษณาสื่อสิ่งพิมพ์ หลายประเภท


 มีรายละเอียดและรูปภาพบ้านและที่ดินในเวปไซด์ต่าง ๆ


                                                                                                            


                                                              Buy now with PayPal

 ให้คำแนะนำและจัดหาสินเชื่อให้ผู้สนใจซื้อบ้านและที่ดินมีผลให้บ้านและที่ดินขายได้ง่ายและ     
รวดเร็วขึ้นและ
รายงานการขายให้เจ้าของบ้านและที่ดินทราบเป็นระยะ

  ท่านสามารถฝากขายบ้านและที่ดิน และอสังหาริมทรัพย์อื่น       

  โดย 
ไม่ต้องชำระค่าใช้จ่ายใดๆ  เป็นคนกลางเจรจาต่อรองราคาขายที่เหมาะสม
 จัดเตรียมสัญญาจะซื้อจะขายบ้านและที่ดินและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง              
  สนใจ ..เรียกใช้บริการ สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ 


                     Rachathepp       
                    084 - 648 7508                                                              Thailand.realestatebroker@gmail.com 


       
--    
 สถิติวันนี้ 2 คน
 สถิติเมื่อวาน 3 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
113 คน
113 คน
169930 คน
เริ่มเมื่อ 1999-08-07